x
突发新闻
0

52周低点 - 中国股票

创建提醒
添加此金融品种至
从投资组合添加/删除  
添加至关注列表
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

  名称 最新 最高 最低 涨跌额 涨跌幅 交易量 时间
  西南证券 4.960 4.990 4.930 -0.010 -0.20% 9.03M 11:29:00  
  祥龙电业 6.370 6.480 6.300 -0.130 -2.00% 1.83M 11:29:00  
  上工B股 0.935 0.944 0.916 -0.002 -0.21% 53.07K 11:28:00  
  方盛制药 11.31 11.79 11.10 -0.45 -3.83% 3.30M 11:29:00  
  国药一致 57.06 57.74 56.90 -0.54 -0.94% 1.05M 11:29:00  
  大连电瓷 14.20 14.32 13.69 -1.01 -6.64% 73.66M 11:30:00  
  森源电气 14.86 14.88 14.50 0 0% 0 06/12  
  联发股份 12.40 12.47 12.38 -0.05 -0.40% 2.12M 11:29:00  
  陕西金叶 7.17 7.42 7.00 0 0% 0 06/12  
  阳光股份 6.99 7.19 6.76 -0.33 -4.51% 10.56M 11:29:00  
  云南旅游 7.59 7.73 7.52 -0.10 -1.30% 2.29M 11:29:00  
  富瑞特装 10.06 10.13 9.80 -0.14 -1.37% 7.90M 11:29:00  
  联建光电 13.93 14.30 13.64 -0.45 -3.13% 19.11M 11:30:00  
  深南电B 3.92 3.99 3.54 +0.01 +0.26% 19.60K 11:29:00  
  汇冠股份 17.55 18.16 17.30 -0.46 -2.55% 1.51M 11:29:00  
  凯莱英 54.00 54.20 52.50 -0.21 -0.39% 1.44M 11:30:00  
  粤华包B 4.29 4.29 4.20 -0.04 -0.92% 264.40K 11:26:00