x
0

52周低点 - 中国股票

创建提醒
添加此金融品种至
从投资组合添加/删除  
添加至关注列表
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

提醒方式

网站通知

手机App通知

  名称 最新股价 最高 最低 涨跌额 涨跌幅 交易量 时间
  国投安信 14.660 14.660 14.480 0.000 0.00% 8.63M 28/04  
  大名城 8.070 8.090 8.050 -0.020 -0.25% 7.88M 28/04  
  天成控股 7.130 7.130 7.130 -0.380 -5.06% 2.85M 28/04  
  浙江医药 10.210 10.250 10.110 -0.080 -0.78% 10.52M 28/04  
  海润光伏 2.110 2.110 2.040 -0.060 -2.76% 88.36M 28/04  
  新赛股份 6.130 6.220 5.900 0.000 0.00% 0 27/04  
  国新能源 9.880 9.890 9.340 +0.080 +0.82% 3.01M 28/04  
  凤凰股份 6.020 6.070 5.950 -0.020 -0.33% 18.66M 28/04  
  厦工股份 4.990 5.120 4.820 0.000 0.00% 0 27/04  
  览海投资 9.450 9.680 9.380 -0.240 -2.48% 5.26M 28/04  
  中国一重 3.330 3.330 3.010 +0.160 +5.05% 95.43M 28/04  
  大智慧 4.790 4.900 4.560 0.000 0.00% 0 27/04  
  华锐风电 1.750 1.800 1.730 -0.070 -3.85% 274.08M 28/04  
  京运通 5.620 5.860 5.470 -0.330 -5.55% 30.35M 28/04  
  市北高新 15.33 15.45 15.03 +0.02 +0.13% 2.93M 28/04  
  南方传媒 13.480 13.480 13.100 0.000 0.00% 0 27/04  
  高能环境 19.060 19.470 18.380 +0.360 +1.93% 7.25M 28/04