x
突发新闻
0

跌幅排行 - 中国股票

创建提醒
添加此金融品种至
从投资组合添加/删除  
添加至关注列表
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

  名称 最新股价 最高 最低 涨跌额 涨跌幅 交易量 时间
  Double Medical Tech 47.45 49.40 46.65 -4.38 -8.45% 15.19M 11:30:00  
  三星新材 42.47 45.00 41.70 -3.86 -8.33% 3.17M 11:29:00  
  Zhejiang Taihua New Material 23.80 25.59 23.20 -1.82 -7.10% 11.99M 11:29:00  
  Dali Pharma 41.19 43.69 40.48 -3.14 -7.08% 5.50M 11:29:00  
  Cisen Pharma 27.93 29.72 27.75 -2.09 -6.96% 15.25M 11:29:00  
  梅花生物 6.070 6.160 6.000 -0.420 -6.47% 70.16M 11:29:00  
  Impulse Qingdao Health 42.96 44.79 41.52 -2.84 -6.20% 4.71M 11:29:00  
  Nanxing Furniture Machinery 39.59 41.96 39.08 -2.43 -5.78% 2.96M 11:29:00  
  Jilin Jlu Design 20.86 21.87 20.61 -1.28 -5.78% 8.45M 11:30:00  
  Guangdong Transtek Medical 29.37 31.34 29.00 -1.72 -5.53% 9.13M 11:30:00  
  北京东方雨虹防水 38.31 39.10 37.50 -2.19 -5.41% 11.48M 11:30:00  
  Jiangsu Nanfang Medical 28.30 29.50 27.70 -1.58 -5.29% 3.26M 11:29:00  
  Hangzhou Freely Communication 61.60 65.50 60.58 -3.33 -5.13% 3.07M 11:29:00  
  Asia Cuanon Tech Shanghai 36.26 39.72 35.80 -1.94 -5.08% 15.47M 11:29:00  
  Luyan Pharma 33.20 34.97 32.42 -1.73 -4.95% 2.55M 11:29:00  
  Beijing HuaYuanYiTong Thermal 37.44 38.94 36.59 -1.95 -4.95% 6.89M 11:29:00  
  深圳市远望谷信息 10.61 11.12 10.41 -0.53 -4.76% 15.89M 11:30:00  
  福建金森林 26.41 27.19 25.92 -1.29 -4.66% 6.69M 11:30:00  
  德创环保 22.49 23.30 22.10 -1.10 -4.66% 7.44M 11:29:00  
  长春高新 156.25 163.17 156.17 -7.60 -4.64% 1.74M 11:29:00  
  Daqian Ecology 54.18 55.50 53.81 -2.63 -4.63% 4.52M 11:29:00  
  科森科技 41.83 43.50 41.51 -2.01 -4.58% 1.64M 11:29:00  
  Suzhou Institute Building 52.64 54.90 52.01 -2.49 -4.52% 2.49M 11:29:00  
  Guangzhou Kingmed Diagnostics 37.69 39.19 37.18 -1.76 -4.46% 7.23M 11:29:00  
  奥维通信 12.51 12.98 12.50 -0.58 -4.43% 5.93M 11:30:00  
  Cashway Tech 35.73 37.56 35.35 -1.65 -4.41% 11.99M 11:29:00  
  Guangdong Enpack 33.07 34.81 33.00 -1.52 -4.39% 3.15M 11:29:00  
  Shenzhen Weiye Decoration 23.32 24.06 23.27 -1.06 -4.35% 3.08M 11:29:00  
  智慧农业 5.11 5.22 5.04 -0.23 -4.31% 43.86M 11:30:00  
  东信和平 11.23 11.38 11.05 -0.50 -4.26% 6.93M 11:30:00  
  Misho Ecology Landscape 16.82 17.15 16.52 -0.74 -4.21% 11.94M 11:29:00  
  江苏通润装备 11.09 11.28 10.64 -0.48 -4.15% 2.46M 11:29:00  
  DongHua Testing Tech 14.78 14.94 14.10 -0.64 -4.15% 3.53M 11:29:00  
  歌尔声学 20.19 20.59 20.03 -0.87 -4.13% 32.92M 11:30:00  
  古井贡酒 67.47 69.67 65.60 -2.83 -4.03% 2.79M 11:29:00  
  华帝 28.78 30.00 28.11 -1.21 -4.03% 3.42M 11:30:00  
  北京合众思壮 16.74 17.22 16.18 -0.70 -4.01% 12.91M 11:30:00  
  Wuxi Smart Auto-control 27.86 28.74 26.43 -1.14 -3.93% 4.00M 11:29:00  
  Jiangsu Tianmu Lake 48.24 50.78 47.80 -1.97 -3.92% 3.79M 11:29:00  
  Nanyang Senba Optical 50.06 51.90 49.05 -2.03 -3.90% 4.22M 11:29:00  
  Shanghai La Chapelle Fashion 24.77 26.25 24.50 -0.96 -3.73% 8.58M 11:29:00  
  北京文化 15.08 15.40 14.90 -0.57 -3.64% 5.99M 11:30:00  
  LeKing Wellness 7.41 7.66 7.30 -0.28 -3.64% 77.07M 11:30:00  
  Shenyang Cuihua Jewelry 21.88 22.65 21.77 -0.82 -3.61% 912.80K 11:29:00  
  山东鲁阳 12.90 13.34 12.88 -0.48 -3.59% 3.20M 11:29:00  
  Jafron Biomedical 34.13 35.36 34.07 -1.25 -3.53% 2.05M 11:29:00  
  新宏泰 36.450 37.500 36.270 -1.290 -3.42% 1.24M 11:29:00  
  Konfoong Materials 49.53 51.70 49.40 -1.74 -3.39% 4.46M 11:30:00  
  江苏洋河酒厂 112.68 115.40 112.36 -3.90 -3.35% 2.97M 11:29:00  
  水井坊 38.900 40.000 38.700 -1.320 -3.28% 2.87M 11:29:00