Grupo Argos SA Pref (ARG_p)

5,680.0
+30.0(+0.53%)
  • :
    13,368
  • 卖价/买价:
    7,700.0/8,000.0
  • 当日幅度:
    5,650.0 - 5,680.0
股息率高

股息收益率显示了一家公司就股东向公司所投入的每一单位货币能回报多少股息,同时反映了投资者可从这支股票所赚取的非资本增值收入水平。

ARG_p历史数据

时间范围:
每日
2023-02-22 - 2023-03-22
5,680.05,650.05,680.05,650.013.37K+0.53%
5,650.05,500.05,650.05,500.024.40K+2.73%
5,500.05,530.05,530.05,500.048.87K-0.54%
5,530.05,750.05,750.05,365.026.99K-1.25%
5,600.05,590.05,600.05,590.019.42K+1.82%
5,500.05,550.05,550.05,500.026.54K-1.79%
5,600.05,600.05,600.05,600.097.48K-3.86%
5,825.06,065.06,065.05,825.023.70K-5.36%
6,155.06,175.06,400.06,155.042.35K-0.32%
6,175.06,020.06,175.06,010.047.14K+2.75%
6,010.06,010.06,080.06,010.038.11K+0.25%
5,995.06,030.06,040.05,965.028.76K+1.52%
5,905.05,900.05,905.05,900.012.54K+0.08%
5,900.05,950.05,950.05,855.024.72K+6.31%
5,550.05,485.05,620.05,485.018.80K-0.89%
5,600.05,485.05,600.05,470.019.11K+5.86%
5,290.05,290.05,290.05,290.013.76K+1.73%
5,200.05,125.05,200.05,000.034.49K+4.00%
5,000.05,000.05,000.05,000.06.98K+2.25%
最高: 6,400.0最低: 5,000.0差价: 1,400.0平均: 5,666.6涨跌幅: 16.2