Sanlam Ltd (SLA)

5,651.00
+65.00(+1.16%)
  • :
    1
  • 卖价/买价:
    0.00/0.00
  • 当日幅度:
    5,651.00 - 5,651.00
股息率高

股息收益率显示了一家公司就股东向公司所投入的每一单位货币能回报多少股息,同时反映了投资者可从这支股票所赚取的非资本增值收入水平。

SLA历史数据

时间范围:
每日
2023-03-01 - 2023-03-29
5,651.005,651.005,651.005,651.000.00K+1.16%
5,586.005,586.005,586.005,586.000.00K+2.06%
5,473.005,473.005,473.005,473.000.00K-2.04%
5,587.005,587.005,587.005,587.000.00K+1.47%
5,506.005,506.005,506.005,506.000.00K+1.59%
5,420.005,420.005,420.005,420.000.00K+0.58%
5,389.005,389.005,389.005,389.000.00K-0.99%
5,443.005,443.005,443.005,443.000.00K+0.24%
5,430.005,430.005,430.005,430.000.00K-4.50%
5,686.005,686.005,686.005,686.000.00K-0.35%
5,706.005,706.005,706.005,706.000.00K-3.73%
5,927.005,927.005,927.005,927.000.00K+1.51%
5,839.005,839.005,839.005,839.000.00K+0.02%
5,838.005,838.005,838.005,838.000.00K-1.32%
5,916.005,916.005,916.005,916.000.00K+0.05%
5,913.005,913.005,913.005,913.000.00K+0.19%
5,902.005,902.005,902.005,902.000.00K+1.15%
5,835.005,835.005,835.005,835.000.00K-2.57%
5,989.005,989.005,989.005,989.000.00K+0.10%
最高: 5,989.00最低: 5,389.00差价: 600.00平均: 5,686.11涨跌幅: -5.55