Gulf intr serv (GISS)

卡塔尔多哈
1.648
-0.049(-2.89%)
  • :
    4,465,986
  • 卖价/买价:
    1.640/1.648
  • 当日幅度:
    1.630 - 1.730
预计在13天内发布财报

Gulf intr serv将于13天内发布季度财报。由于财报日股价经常波动,所以投资者应当把财报因素纳入考虑。

GISS讨论

您对于Gulf intr serv的观点是?
目前已闭市,投票仅在交易时间开放。

所有评论

(0)