EnQuest (ENQs)

2.31
0.00(0.00%)
  • :
    11,500
  • 卖价/买价:
    2.31/2.32
  • 当日幅度:
    2.31 - 2.33
预计在6天内发布财报

EnQuest将于6天内发布季度财报。由于财报日股价经常波动,所以投资者应当把财报因素纳入考虑。

ENQs历史数据

时间范围:
每日
2023-01-04 - 2023-03-30
2.312.332.332.3111.50K0.00%
2.312.332.332.3111.50K0.00%
2.312.282.312.2743.50K+0.43%
2.312.282.312.2743.50K+0.43%
2.302.272.322.2727.37K+2.22%
2.302.272.322.2727.37K+2.22%
2.252.252.252.25+0.90%
2.252.252.252.25+0.90%
2.232.222.252.2220.15K+1.36%
2.232.222.252.2220.15K+1.36%
2.202.142.202.0967.19K+0.92%
2.202.142.202.0967.19K+0.92%
2.182.192.192.1828.50K-9.92%
2.182.192.192.1828.50K-9.92%
2.422.412.422.3943.58K+3.42%
2.422.412.422.3943.58K+3.42%
2.342.342.342.34-2.50%
2.402.412.412.4021.27K-20.53%
3.023.013.023.001.26M+2.03%
2.962.972.982.961.31M-2.63%
3.043.033.053.021.48M+5.19%
2.892.912.932.89861.78K-1.03%
2.922.872.922.861.88M+3.18%
2.832.802.832.79861.84K+4.81%
2.702.712.752.691.06M+0.75%
2.682.662.682.65406.06K+1.52%
2.642.672.692.64488.98K-2.22%
2.702.682.702.68338.41K+1.89%
2.652.642.662.64302.78K+1.53%
2.612.622.672.601.29M+12.99%
最高: 3.05最低: 2.09差价: 0.96平均: 2.49涨跌幅: -1.28