Dar es Salaam Stock Exchange (DSE)

坦桑尼亚
1,700.00
0.00(0.00%)
  • :
    320
  • 卖价/买价:
    0.00/0.00
  • 当日幅度:
    1,640.00 - 1,700.00
股息率高

股息收益率显示了一家公司就股东向公司所投入的每一单位货币能回报多少股息,同时反映了投资者可从这支股票所赚取的非资本增值收入水平。

DSE历史数据

时间范围:
每日
2022-11-08 - 2022-12-08
1,700.001,700.001,700.001,640.000.32K0.00%
1,700.001,700.001,700.001,640.000.32K0.00%
1,700.001,700.001,700.001,700.000.03K+6.25%
1,700.001,700.001,700.001,700.000.03K+6.25%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.01K-5.88%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.01K-5.88%
1,700.001,700.001,700.001,700.000.50K+6.25%
1,700.001,700.001,700.001,700.000.50K+6.25%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.02K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.02K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.05K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.05K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.001.90K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.001.90K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.04K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.04K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.75K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.75K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.02K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.02K0.00%
1,600.001,600.001,600.001,600.0046.34K+6.67%
1,600.001,600.001,600.001,600.0046.34K+6.67%
1,500.001,500.001,500.001,500.000.01K-6.25%
1,500.001,500.001,500.001,500.000.01K-6.25%
1,600.001,600.001,700.001,600.000.62K-5.88%
1,600.001,600.001,700.001,600.000.62K-5.88%
1,700.001,700.001,700.001,700.000.10K0.00%
1,700.001,700.001,700.001,700.000.10K0.00%
1,700.001,700.001,700.001,700.000.10K0.00%
1,700.001,700.001,700.001,700.000.10K0.00%
最高: 1,700.00最低: 1,500.00差价: 200.00平均: 1,626.67涨跌幅: 0.00