x
突发新闻
0

所有加密货币对

获得实时加密货币行情
   
   
   
查找

Ethereum

(14.94%)
创建提醒
添加此金融品种至
从投资组合添加/删除  
添加至关注列表
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  ETH/USD GDAX 886.11 1,284.64 1,380.97 757.00 -21.62% 936.80K 01:59:47  
  ETH/USD Bitfinex 881.72 1,277.90 1,088.30 770.00 -14.13% 747.53K 01:59:43  
  ETH/USD OKEx 872.52 1,275.52 1,376.00 767.65 -19.90% 513.86K 01:59:43  
  ETH/USD Binance 859.98 1,271.99 1,383.13 759.00 -20.98% 457.57K 01:59:27  
  ETH/USD Gemini 883.46 1,277.99 1,324.27 758.59 -21.30% 247.55K 01:59:47  
  ETH/USD BitStamp 886.59 1,279.00 1,379.00 761.61 -21.68% 192.45K 01:59:42  
  ETH/USD Poloniex 880.00 1,276.68 1,377.18 765.10 -19.27% 85.18K 01:59:48  
  ETH/USD Kraken 880.01 1,277.01 1,386.00 765.53 -21.92% 80.86K 01:59:45  
  ETH/USD Bittrex 890.00 1,268.18 1,396.36 756.25 -18.12% 57.88K 01:58:52  
  ETH/USD ZB.COM 917.00 1,403.00 1,432.88 836.01 -21.88% 37.33K 01:59:42  
  ETH/USD Gate.io 879.98 1,276.94 1,328.00 772.41 -13.74% 32.77K 01:56:36  
  ETH/USD CEX.IO 939.98 1,385.00 1,499.17 822.00 -22.24% 26.67K 01:59:45  
  ETH/USD HitBTC 886.35 1,319.52 1,335.25 781.82 -18.84% 23.93K 01:59:38  
  ETH/USD Exmo 940.00 1,412.59 1,495.00 773.19 -26.39% 14.03K 01:59:43  
  ETH/USD Liqui 884.98 1,275.41 1,352.88 802.35 -18.97% 5.28K 01:59:31  
  ETH/USD xBTCe 879.09 1,266.80 1,370.60 779.90 -19.28% 1.82K 01:59:47  
  ETH/USD EXX 929.34 0.00 1,038.78 828.38 +0.22% 0.60K 01:59:41  
  ETH/USD BitBay 929.99 1,360.02 1,439.96 760.00 -18.06% 0.06K 01:58:36  
  ETH/USD Bit-Z 821.00 1,500.00 1,714.00 410.00 -36.40% 0.01K 01:01:02  
%USERNAMETAG% %USERNAMETAG%
%USERNAME%写道:

%TEXT%

%USERNAME%写道:

%TEXT%

聊聊加密货币
立即登录 / 注册以加入聊天
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核