x
突发新闻
0

所有加密货币对

获得实时加密货币行情
   
   
   
查找

Litecoin

(1.84%)
创建提醒
添加至投资组合
从投资组合添加/删除  
添加至关注列表
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  Litecoin Index Investing.com 166.43 159.24 167.67 165.19 +4.32% 1.43M 14:26:30  
  LTC/USD Trade By Trade 166.89 162.48 220.00 156.00 +2.71% 442.50K 14:12:30  
  LTC/USD OKEx 166.07 157.99 169.50 156.50 +5.11% 326.17K 14:26:13  
  LTC/USD GDAX 166.21 158.22 169.50 157.06 +5.05% 213.92K 14:26:18  
  LTC/USD Bitfinex 165.76 140.65 170.00 156.50 +5.10% 126.19K 14:26:49  
  LTC/USD 火币网 166.07 158.06 169.74 156.27 +5.07% 122.49K 14:26:10  
  LTC/USD Binance 166.30 158.21 169.74 156.13 +5.11% 75.66K 14:26:24  
  LTC/USD BitStamp 166.01 158.37 169.76 156.62 +4.82% 41.38K 14:25:39  
  LTC/USD WEX 166.03 159.61 169.80 157.11 +4.02% 18.18K 14:26:29  
  LTC/USD HitBTC 169.73 162.60 173.78 160.37 +4.39% 15.17K 14:26:20  
  LTC/USD Bibox 167.05 158.11 179.00 154.41 +5.65% 12.68K 14:26:10  
  LTC/USD Bittrex 166.99 157.30 169.51 155.50 +6.16% 9.34K 14:26:03  
  LTC/USD Poloniex 166.23 157.68 169.95 156.65 +5.43% 6.14K 14:26:38  
  LTC/USD xBTCe 168.31 157.39 167.81 158.68 +4.66% 5.54K 14:26:51  
  LTC/USD ZB.COM 166.28 157.75 170.20 156.16 +5.41% 3.58K 14:17:23  
  LTC/USD Kraken 166.00 158.02 169.80 164.61 +5.05% 2.83K 14:26:45  
  LTC/USD Exmo 169.00 163.03 172.67 161.05 +3.66% 2.32K 14:26:31  
  LTC/USD Gate.io 166.28 158.29 169.58 157.00 +5.05% 2.27K 14:26:04  
  LTC/USD Livecoin 171.05 165.83 174.00 160.00 +3.15% 2.06K 14:18:31  
  LTC/USD EXX 166.67 159.29 168.61 158.27 +4.63% 1.39K 14:26:11  
  LTC/USD Upbit 166.89 157.30 169.51 165.00 +6.10% 1.27K 14:26:14  
  LTC/USD Liqui 165.69 158.62 168.33 157.39 +4.46% 0.55K 14:26:16  
  LTC/USD YoBit 172.50 166.49 175.75 165.00 +3.61% 0.37K 14:25:35  
  LTC/USD OKCoin 181.63 171.10 182.88 169.35 +6.20% 0.27K 14:19:15  
  LTC/USD Tidex 167.91 158.15 168.16 158.15 +6.17% 0.22K 14:26:29  
  LTC/USD Cryptopia 166.09 158.00 171.98 157.00 +4.46% 0.20K 14:24:48  
  LTC/USD BTC-Alpha 170.93 162.43 174.75 169.64 +5.23% 0.03K 14:26:20  
  LTC/USD Gatecoin 177.03 177.03 180.00 177.03 -1.65% 0.00K 14:00:00  
  LTC/USD CoinsBank 166.18 158.50 166.18 166.18 +4.85% 0 14:26:23  
%USERNAMETAG% %USERNAMETAG%
%USERNAME%写道:

%TEXT%

%USERNAME%写道:

%TEXT%

聊聊加密货币
立即登录 / 注册以加入聊天
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核