x
突发新闻
0

所有加密货币对

获得实时加密货币行情
   
   
   
查找

Bitcoin

(39.41%)
创建提醒
添加至投资组合
从投资组合添加/删除  
添加至关注列表
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

  名称 交易平台 最新 开盘 最高 最低 涨跌幅 交易量 时间
  Bitcoin Index Investing.com 7,738.2 8,213.7 9,892.2 7,571.6 -6.14% 211.99K 12:17:39  
  BTC/USD Bitfinex 7,710.0 9,611.4 8,367.0 7,530.0 -5.65% 54.53K 12:17:25  
  BTC/USD Binance 7,730.0 8,199.9 8,348.6 7,540.0 -5.73% 36.03K 12:17:16  
  BTC/USD OKEx 7,718.7 8,191.7 8,345.6 7,547.5 -5.77% 35.68K 12:17:07  
  BTC/USD 火币网 7,721.5 8,198.8 8,350.0 7,550.0 -5.82% 21.46K 12:17:15  
  BTC/USD GDAX 7,718.0 8,206.3 8,349.8 7,551.0 -5.95% 15.80K 12:17:36  
  BTC/USD BitStamp 7,729.1 8,209.5 8,356.4 7,555.0 -5.85% 12.39K 12:17:42  
  BTC/USD HitBTC 8,035.6 8,431.1 8,600.0 7,900.0 -4.69% 6.68K 12:17:24  
  BTC/USD Gemini 7,730.6 8,220.8 7,730.6 7,730.6 -5.96% 4.86K 12:17:18  
  BTC/USD Poloniex 7,718.8 8,200.0 8,353.7 7,540.0 -5.87% 4.60K 12:17:41  
  BTC/USD Bittrex 7,735.8 8,179.4 8,364.2 7,550.8 -5.42% 4.01K 12:17:12  
  BTC/USD Kraken 7,720.0 8,192.6 7,860.0 7,519.7 -5.77% 2.91K 12:17:37  
  BTC/USD CEX.IO 7,905.2 8,352.8 8,505.1 7,750.0 -5.36% 1.50K 12:17:29  
  BTC/USD Livecoin 7,930.0 8,408.3 8,465.0 7,800.0 -5.69% 1.35K 12:17:08  
  BTC/USD QUOINE 7,725.4 8,221.8 8,359.3 7,548.1 -6.04% 1.30K 12:17:18  
  BTC/USD Upbit 7,721.3 8,179.4 7,870.0 7,550.8 -5.60% 1.29K 12:17:21  
  BTC/USD Exmo 8,010.0 8,430.7 8,583.2 7,800.1 -4.99% 1.17K 12:17:28  
  BTC/USD WEX 7,795.0 8,326.8 8,485.2 7,667.2 -6.39% 1.13K 12:17:15  
  BTC/USD ZB.COM 8,000.0 8,323.6 8,000.0 8,000.0 0.00% 1.08K 08:00:04  
  BTC/USD LakeBTC 8,325.5 8,810.6 8,943.8 8,159.0 -5.51% 1.06K 12:17:25  
  BTC/USD xBTCe 7,689.9 8,162.0 8,279.0 7,584.9 -5.78% 0.66K 12:17:39  
  BTC/USD GetBTC 7,804.6 8,293.7 7,804.6 7,804.6 -5.90% 0.58K 12:16:48  
  BTC/USD Gate.io 7,707.0 8,165.0 8,333.4 7,558.4 -5.61% 0.47K 12:16:22  
  BTC/USD itBit 7,722.9 8,216.2 7,877.1 7,558.8 -6.00% 0.37K 12:17:32  
  BTC/USD Kucoin 7,720.0 8,178.7 8,350.0 7,515.2 -5.61% 0.22K 12:17:16  
  BTC/USD bitFlyer 7,718.5 8,200.0 7,718.5 7,718.5 -5.87% 0.15K 12:17:28  
  BTC/USD EXX 7,676.0 8,201.2 8,351.2 7,633.5 -6.40% 0.14K 12:17:28  
  BTC/USD YoBit 8,181.3 8,686.0 8,799.6 8,020.4 -5.81% 0.13K 12:17:14  
  BTC/USD Liqui 7,706.6 8,221.6 8,320.0 7,573.6 -6.26% 0.11K 12:17:19  
  BTC/USD QuadrigaCX 7,807.4 8,582.0 7,888.0 7,610.0 -9.03% 0.09K 12:17:25  
  BTC/USD Cryptopia 7,675.0 8,147.5 8,300.0 7,556.0 -5.80% 0.08K 12:15:24  
  BTC/USD OKCoin 8,098.9 8,565.9 8,770.8 7,956.3 -5.45% 0.05K 12:17:41  
  BTC/USD ANX 7,560.4 8,148.2 8,159.7 7,394.7 -7.21% 0.04K 12:13:26  
  BTC/USD Bibox 7,702.4 8,222.2 8,350.0 7,540.0 -6.32% 0.03K 12:16:05  
  BTC/USD BTC-Alpha 7,940.3 8,439.7 8,106.1 7,781.2 -5.92% 0.03K 12:17:28  
  BTC/USD Tidex 7,635.8 8,226.8 8,403.0 7,560.0 -7.18% 0.01K 12:17:27  
  BTC/USD Gatecoin 8,201.1 9,001.0 9,599.1 8,201.1 -8.89% 0.01K 12:14:09  
  BTC/USD BTCC 7,677.9 8,379.0 7,999.0 7,500.0 -8.37% 0.00K 12:14:36  
  BTC/USD Allcoin 7,900.0 8,809.4 8,887.0 7,900.0 -10.32% 0.00K 12:16:02  
  BTC/USD BigONE 7,600.0 8,000.0 8,697.2 7,600.0 -5.00% 0.00K 12:17:20  
  BTC/USD Trade By Trade 8,032.0 8,227.0 12,003.0 8,001.0 -5.60% 0 12:00:00  
  BTC/USD Cobinhood 7,903.0 8,172.0 8,326.2 7,500.0 -3.53% 0 12:07:28  
  BTC/USD Tidebit 7,800.0 8,400.0 7,900.0 7,800.0 -7.14% 0 12:15:26  
  BTC/USD BitMEX 7,701.5 8,181.5 8,389.0 7,520.0 -5.87% 0 12:17:28  
  BTC/USD Bit-Z 7,850.0 8,777.0 8,777.0 7,823.0 -10.56% 0 12:00:00  
  BTC/USD CoinsBank 7,469.9 8,108.8 7,469.9 7,469.9 -7.88% 0 12:17:09  
%USERNAMETAG% %USERNAMETAG%
%USERNAME%写道:

%TEXT%

%USERNAME%写道:

%TEXT%

聊聊加密货币
立即登录 / 注册以加入聊天
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核